این یک مد / ابزار برای ساخت نقشه های دلخواه خود در بازی GTA V است. شما با این مد، میتوانید دوربین بازی را به حالت دلخواه خود تنظیم کنید؛ ویژگی که این مد را از دیگر مد های نقشه ساز بازی متمایز میکند، توانایی برای اضافه کردن شیء های مختلفی به بازییست البته همراه با پیش نمایش !! بعد از ساخت نقشه دلخواه خود میتوانید سیو کنید و بعدا همان نقشه را بارگذاری کنید…

دانلود و مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب …

mapeditor

دکمه‌ها:

 • F7 > باز شدن منو
 • W,A,S,D > پرواز دوربین بازی؛ همچنین وقتی شما شیءی را انتخاب کرده اید، با این دکمه ها میتوانید آن را بچرخانید.
 • Q,E > وقتی شما شیءی را انتخاب کردید، آن را به سمت بالا/پایین هدایت میکنید، یا در مواردی چرخش آن.
 • F > باز شدن منوی ظاهر شدن اشیاء
 • P > باز شدن منوی ظاهر شدن انسان ها
 • V یا P > باز شدن منوی ظاهر شدن ماشین ها
 • Arrow UP یا نشانه ی سمت بالا در کیبورد > ظاهر شدن نشانگر
 • Shift > پرواز/حرکت/چرخش سریعتر اشیاء
 • Alt > پرواز/حرکت/چرخش کندتر اشیاء
 • Control > وقتی شما اشیائی را انتخاب کردید، از حالت حرکت به چرخش تغییر میدهد.
 • RT یا سمت چپ ماوس > انتخاب اشیاء در زمانی که به آن نگاه میکنید.
 • LT یا سمت راست ماوس > حرکت یک شیء با موس در هنگامی که به آن نگاه میکنید.
 • چرخنده وسط ماوس > چرخش یک شیء در زمانی که شما موس را روی آن دارید.
 • C > کپی کردن ی شیء در زمانی که شما آن شیء را دارید یا به آن نگاه میکنید.
 • Delete > حذف یک اشیاء که دارید به آن نگاه میکنید.