قطعا افرادی که با بخش آنلاین GTA V سروکار دارند، با بخش کلاب‌های شبانه بازی آشنا هستند. جایی که می‌توانند وارد آن‌جا شوند و موزیک های خودشان را پلی کنند. اکنون این ماد برای بخش داستانی و آفلاین بازی در دسترس است تا بتوانید با نصب این ماد، با خرید بلیط وارد کلاب شده و موزیک دلخواهتان را پخش کنید و در محیط آنجا بچرخید و نوشیدنی بخورید. دیجی اختصاصی برای کلابتون قرار دهید و دیزاین کلاب را به سلیقه خودتان طراحی کنید و کسب در‌آمد کنید. با گیمینگ گست و دانلود ماد کلاب شبانه GTA Online برای GTA V همراه باشید.