گیمینگ گست

سپتامبر 2021 - گیمینگ گست

- بار
یک دنیا بازی ساده در قرنطینه خانگی

یک دنیا بازی ساده در قرنطینه خانگی

به یک دنیا بازی ساده در قرنطینه خانگی می پردازیم . به‌راحتی و با وسایلی که در خانه دارید می‌توانید ساده‌ترین بازی‌ها را بسازید و از بی‌حوصلگی قرنطینه خانگی در امان بمانید. این در خانه ماندن چاره‌ای برای پدر و مادرها نمی‌گذارد مگر آنکه به بهترین شکل خود را از بی‌حوصلگی نجات داده و فرزندانشان را سرگرم کارهایی کنند که از ترس کرونا در امان بمانند. متن پیشرو الگوی مناسب برای پر کردن ساعات کودکان […]